OtherPapers.com - Other Term Papers and Free Essays
Search

The Heart of Worship

Essay by   •  October 22, 2015  •  Course Note  •  1,107 Words (5 Pages)  •  533 Views

Essay Preview: The Heart of Worship

Report this essay
Page 1 of 5

THE HEART OF WORSHIP

ROM. 6;13 ‘ Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourself to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness.

- The Heart of Worship is SURRENDER.

-SURRENDER means SUBMISSION or to SUBMIT.

-SURRENDER means losing, and no one wants to be a loser. At hindi po ito magandang imahe, let say sa isang gera, ibigsabihin po ng surrender o pag suko sa isang gera ay pag papakita that you’re being defeated by your enemy.

-tulad po sa panahon ngayon, the world is teaching us to never give-up and never give-in. if winning is everything, then, surrender is unthinkable.

-mas gugustuhin pa nateng pag usapan ang about sa winning, succeeding, overcoming and conquering rather than yielding, submitting, obeying and surrendering.

-pero dapat po nateng tandaan that SURRENDERING or being SURRENDER to God is The Heart of Worship.

- kaya ang Title ko po ngayon is The Heart of Worship.

- sa pag papatuloy po, surrendering po is giving ourself to God, hindi dahil sa fear or duty, but because of love, baket?kasi, “He first Loved us”

- kung nakikita nyo po o pag aaralan ang ilang chapter sa Romans, Paul urge us to fully surrender our lives to God in Worship, sabe nga po sa “Rom. 12:1, So then, my friends, because of God’s great mercy to us offer yourself as a living sacrifice to God, dedicate to His service and pleasing to Him, This is the true worship that you should offer.”

- “Offer yourself to God is what Worship is all about,”

- at ang pag susurrender po ay hindi lang basta-basta, ‘oh cge Lord, eto na, sayo na ko” .Hindi po, but it is a act of consecration (nililinis, binabanal), making Jesus your Lord, taking up your cross, dying to self, yielding to the Spirit.

-pero hindi po mahalaga kung anong tawag mo sa bagay na yun, ang mahalaga po ay kung pano mo isinasagawa o ipinapamuhay.

Three barrier/ hadlang sa pag susurrender mo sa Panginoon:

1. FEAR – “Can I Trust God?”

- TRUST is an essential ingredient to surrender.

- e.g sa isang mag-asawa o ikakasal pa lamang. Without trust takot kang isurreder yung whole being mo sa kanya.may doubt ka na baka ganto ganyan, mag fail yung marriage life nyo, etc. tulad din pos a Panginoon, baka kaya takot kang isurrender yung buhay mo sa Kanya kasi hindi buo yung tiwala mo sa Panginoon.

- Fear keeps us from surrendering, but love casts out all fear. The more na narerealize mo kung gaano ka kamahal ng Panginoon, the easier surrender becomes.

- gaano ka nga ba kamahal ng Panginoon?? Yun na lng sinabe Nya dib a na,” I would rather die, that to live without you” .. yun pa lang po na sinabe Nyang yun, matatakot ka pa ba sa mga posibleng mangyare?

2. PRIDE – “Admitting/Knowing our Limitations”

- eto naman po yung sa sarili na po naten, yung attitude. E.g hindi naman maganda yung boses mo, pero pinipilit mong kumanta. O kaya, alam mong parehong kaliwa yung paa mo pero pinipilit mo yung sarili mong mag tambourine. As a leader po, alam nya kung ano yung kakayahan at kahinaan naten kaya alam ng leader kung saan dapat tayo. Minsan po kasi marunong pa tayo sa leader di ba, minsan pa sasabihin mo na, ‘ay hindi, kayak o yan,natututunan naman yan eh, kaya nga may practice eh, etc. ‘ mga exuses po maipilit lang yung gusto naten kahit  hindi naman naten linya yung bagay nay un. At hindi po naten namamalayan we’re acting na po like satan, di ba po before sa heaven sya yung pinakamagandang angel, pinakamagandang boses, but because of his pride at nagging proud sya sa sarili nya to the point na gusto na nyang pantayan o higitan ang Panginoon. At dahil po sa attitude nyang yun, pinaba sya ng Lord, literally down to hell.

...

...

Download as:   txt (6.4 Kb)   pdf (116 Kb)   docx (11.3 Kb)  
Continue for 4 more pages »
Only available on OtherPapers.com
Citation Generator

(2015, 10). The Heart of Worship. OtherPapers.com. Retrieved 10, 2015, from https://www.otherpapers.com/essay/The-Heart-of-Worship/55193.html

"The Heart of Worship" OtherPapers.com. 10 2015. 2015. 10 2015 <https://www.otherpapers.com/essay/The-Heart-of-Worship/55193.html>.

"The Heart of Worship." OtherPapers.com. OtherPapers.com, 10 2015. Web. 10 2015. <https://www.otherpapers.com/essay/The-Heart-of-Worship/55193.html>.

"The Heart of Worship." OtherPapers.com. 10, 2015. Accessed 10, 2015. https://www.otherpapers.com/essay/The-Heart-of-Worship/55193.html.