OtherPapers.com - Other Term Papers and Free Essays
Search

Swot Analysis - Store Corporation Berhad (malay)

Essay by   •  August 4, 2011  •  Case Study  •  479 Words (2 Pages)  •  2,687 Views

Essay Preview: Swot Analysis - Store Corporation Berhad (malay)

1 rating(s)
Report this essay
Page 1 of 2

Store Corporation Berhad ialah satu pengendali utama pasar raya, gedung-gedung serbaneka dan pasar raya besar dalam negara. Bukan sahaja The Store Corporation Berhad dicam sebagai pasaraya terbesar dan rantai jabatan oleh The Malaysia Book of Records (sejak 2001), ia juga pasar raya wujud tertua merangkap rantai jabatan di Malaysia. Dalam 2008, The Store Corporation Berhad meraikan ulang tahun ke-40nya sejak saluran pertamanya di Jalan Besar di Bukit Mertajam membuka pada 28 November 1968.

Store Corporation Berhad telah disenaraikan di Bursa Malaysia sejak 3 Mac 1994. Store Corporation Berhad ialah peruncit yang hanya Malaysia dengan kedai-kedai ditubuhkan pada setiap negeri Semenanjung Malaysia, dengan 51 pasar raya & gedung-gedung serbaneka beroperasi atas nama 'Kedai' di bawah entiti sah The Store (Malaysia) Sdn. Bhd. Store Group juga beroperasi pasar raya besar melalui subsidiari kepunyaan syarikat induknya Pacific Hypermarket & Departmental Store Sdn. Bhd. Sekarang, Pasifik kumpulan mempunyai 7 kedai di Star Parade and Alor Star Mall (kedua-dua di Alor Star, Kedah), Megamal Pinang dalam Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang, KB Mall di Kota Bharu, Kelantan, Batu Pahat Mall di Batu Pahat, Johor , dan kedai baru di Pacific Komtar di Georgetown, Pulau Pinang and Kluang Mall di Kluang, Johor. Milimewa Superstore Sdn. Bhd., yang beroperasi 17 pasar raya dan gedung-gedung serbaneka di Sabah, telah berada di bawah The Store Corporation Berhad sejak Mei 2005 dan ialah bahagian runcit The Store Corporation Berhad di Malaysia Timur dan satu tempat berpijak strategik untuk pengembangan masa depan.

Store Corporation Berhad ialah satu pengendali utama pasar raya, gedung-gedung serbaneka dan pasar raya besar dalam negara. Bukan sahaja The Store Corporation Berhad dicam sebagai pasaraya terbesar dan rantai jabatan oleh The Malaysia Book of Records (sejak 2001), ia juga pasar raya wujud tertua merangkap rantai jabatan di Malaysia. Dalam 2008, The Store Corporation Berhad meraikan ulang tahun ke-40nya sejak saluran pertamanya di Jalan Besar di Bukit Mertajam membuka pada 28 November 1968.

Store Corporation Berhad telah disenaraikan di Bursa Malaysia sejak 3 Mac 1994. Store Corporation Berhad ialah peruncit yang hanya Malaysia dengan kedai-kedai ditubuhkan pada setiap negeri Semenanjung Malaysia, dengan 51 pasar raya & gedung-gedung serbaneka beroperasi atas nama 'Kedai' di bawah entiti sah The Store (Malaysia) Sdn. Bhd. Store Group juga beroperasi pasar raya besar melalui subsidiari kepunyaan syarikat induknya Pacific Hypermarket & Departmental Store Sdn. Bhd. Sekarang, Pasifik kumpulan mempunyai 7 kedai di Star Parade and Alor Star Mall (kedua-dua di Alor Star, Kedah), Megamal Pinang dalam Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang, KB Mall di Kota Bharu, Kelantan, Batu Pahat Mall di Batu Pahat, Johor , dan kedai baru di Pacific Komtar di Georgetown, Pulau Pinang and Kluang Mall di Kluang, Johor. Milimewa

...

...

Download as:   txt (3.2 Kb)   pdf (60.9 Kb)   docx (8.9 Kb)  
Continue for 1 more page »
Only available on OtherPapers.com